Satıs danısmanının farkına varmadığı, kendi kendine başaramadığı, Satış ve performans gelişimini sağlayan ve bu gelişime engel olan davranışlarının, farkına vardırılıp, Satış Koçu tarafından, gelistirildiği bir süreçtir. Satış Danışmanının yetkinliklerini geliştirerek, satış performansını,müşterileriyle, iş arkadaşlarıyla ve yöneticileriyle olan ilişkilerini ve hayatını daha kaliteli yaşamasını ve olumlu değişim yapabilmesini birebir sağlayan bir süreçtir.

Birebir koçluk seaanslarından sıklıkla satış danışmanları tarafından getirilen konuları aşağıdaki gibi özetlenebilir:

  • Gündelik showroom/mağaza temposunda öncelikleri belirleme
  • Zaman kullanımı
  • Zor müşterilerle başa çıkma
  • Operasyonel problemler karşısında tavır ve davranışlar
  • Özgüven
  • Başarısızlıkla başetme
  • İçsel motivasyonu kazanma
  • Ekip dinamikleri
  • Satış liderliği