Transaksiyonel Analiz (TA) tüm dünyada kabul görmüş bir sosyal psikoloji alanı olup Eğitim-Psikoloji –Örgüt alanlarında son derece kabul gören ve konu uzmanlarının (eğitmen, danışman, yönetici) ilişki yönetiminde hızlı sonuç aldıkları bir kuramdır. Transaksiyonel Analiz (TA) insanların düşünce, duygu ve davranışları hakkında anlaşılması kolay bir sosyal psikoloji teorisidir. İnsan kişiliğini, ilişkileri ve iletişimi anlamak için kullanışlı bir model olan TA, kişisel ve profesyonel gelişim ve değişim için sistematik bir çerçeve sunar.

Zamanın en çok satan kitapları arasına giren Games People Play kitabının yazarı Dr Eric Berne tarafından kurulan TA teorisi, bazı felsefi varsayımlara dayanır. Bunlar insan, yaşam ve değişim hedefi üzerine bazı önermelerdir. TA’nın dayandığı felsefi varsayımlar:

 • İnsanlar iyi olarak doğar.
 • Herkesin düşünme yeteneği vardır.
 • İnsanlar çocuklukta kendi kaderleri hakkında kararlar alırlar; bu kararlar değişebilir.

 

Bu analiz metodu sayesinde;

Kendinizin ve çalışanlarının iletişim biçimlerini, kendinizin ve çalışanlarınızın çalışma ve yönetim stillerini tanıyabilirsiniz. Transaksiyonel Analiz her seviyede yönetici ve çalışana performanslarını olumsuz etkileyecek davranışları durdurmalarını sağlayacak önemli anahtarlar sunar. Liderlik biçimlerinizi algılamanıza ve kendi stilinizi geliştirmenize yardımcı olur.

Gelişimsel Transaksiyonel Analiz metoduyla iş yaşamında oynanan güç oyunlarını kolaylıka farkedebilir, ve durdurabilrsiniz. Daha huzurlu, sağlıklı bir iletişime dayanan işbirlikleri kurabilirsiniz. Kendinizin ve çalışanlarınızın motivasyon unsurlarının farkına varır ve çalışan memnuniyeti yüksek bir yönetici olabilirsiniz. Satış performansını arttırmada da Gelişimsel Transaksiyonel Analizin kesin sonuç verdiğini görüyoruz. Özellikle satış profesyonelleri bu analiz metoduyla neden bazı müşterilerde zorlandıklarını kolaylıkla keşfeder ve satışta yaşadıkları başarısızlıklarla daha kolay başaçıkabilirler. Gelişimsel TA kavramları bir sonraki satışa daha güçlü girmenizi sağlar kendi içsel engellerinizi görmenize ışık tutar ve kişiye daha güçlü, daha özerk ve daha başarılı olabileceği yeni kararlar almalarını sağlar.

Gelişimsel TA Uzmanı kimdir?

Bu Amerika, Avrupa ve Asya Pasifik Ülkelerinde sadece TA konusunda akredite olmuş kurum ve kişilerin verdikleri eğitimlerle alınan uluslarararası bir sertifikasyondur. Gelişimsel Transaksiyonel Analiz (TA) Uzmanı 300 saat TA eğitimi ve 75 saat TA süpervizyonu almalı, bunun yanında en az 500 saat mesleki olarak TA pratiği yapmış olmalıdır. Uzmanlık sertifikasyonu ve akreditaysonunu almak için bunlara ilave 24.000 kelimelik bir yazılı sınavdan ve TA konusunda Eğitmenlik statüsünde olan en az 4 kişilik bir kurul sınavından başarıyla geçmek gerekir. Tüm bu çalışmaların sonunda Avrupa Transaksiyonel Analiz Derneği (EATA) tarafından Gelişimsel Transaksiyonel Analist sertifikasyonu alınmaktadır.

Gelişimsel TA Uzmanı siz ve firmanız için neler yapabilir?

Kurumunuzda her seviyede çalışanlara TA kavramlarını öğrenebilecekleri çeşitli programlar tasarlayabilir.

Liderlik Gelişim Programları

Rekabet koşullarında artık kurumlar /firmalar çalışanlarını daha fazla düşünmeye, daha yaratıcı olmaya, inisyatif kullanma yönünde daha çok cesaretlendiriyor. Bu şekilde de sürekli büyüme ve başarıya odaklanan ekipler yaratmayı hedefliyor.
Bunun gerçekleşmesi için, liderler, işi yürüten yöneticiler brilikte çalıştıkları kişileri gözönünde bulundurmalıdır, kurumda neyi destekliyorlar, kendilerinden ve diğer çalışanlardan en iyi sonuçları nasıl alabilirler, ve gelecek nesillere nasıl bir kurumsal miras bırakacaklar?

Kurumunuzun ihtiyaçlarına en uygun Liderlik Gelişim Programını tasarlanır. Başlangıç olarak aşağıda örneği verilen konu ve başlıklarda ele alınabilecek konular:

Ekip Üyeleri için

 • İletişim ve Takım Çalışması
 • Etkileme Becerileri
 • Zor insanlarla iletişim
 • Performans Liderliği
 • Motivasyon
 • Çalışma Stilleri

Bunlara ilave yöneticilerinizin Liderlik becerilerini geliştirecek Koçluk Görüşmeleri sunulur. Bireylerin, insan davranışını anlamalarında en güçlü psikolojik araç olan Gelişimsel TA’nın kavramlarıyla tanışması sağlanır

Performans Gelişim Programları

Kurumunuzda müşteriyle yüzyüze gelen, teknik veya idari, orta kademe yönetici vb. kilit pozisyondaki çalışanlarınız için hem ilişki yönetimlerinde hem de iş performanslarını artıracak bir dizi eğitim ve gelişim programı sunulmaktadır.
İhtiyaçlarınıza uygun derinlemesine ve sonuçlara yönelik eğitim programları tasarlanır ve gerçekleştirilir.

Eğer çalışanlarınız aşağıdaki konularda desteğe ihtiyacı varsa:

 • Öz-Güveni güçlendirme
 • Etkileme Becerileri
 • İletişim
 • Zor insanlarla başaçıkma
 • Performans değerlemesi ve etkileri
 • Stresle başaçıkma

 

icdt TA Kişisel Gelişim Ödülü ( Transactional Analysis Personal Development Award)

Gelişimsel TA Programlarına katılacak kişilere eğitim ve koçluk seanslarında aşağıdaki 10 TA kavramı öğretilecektir. Bu kavramları öğrendiklerinde  kendileri ve çevrelerinyle ilgili analizler yapmaya kolaylıkla başlayabilecekler. Bu kavramları kullanarak yapacakları analizleri ve eğitimcinin vereceği soru yönergelerinin yardımıyla Kendi TA dosyalarını/ portföylerini hazırlamaları istenmektedir.

İngiltere’de bulunan International Centre for Developmental Transactional Analysis tarafından atanan konu uzmanı tarafından incelenip değerlendirilecek ve eğitimlerin sonunda portföylerini /dosyalarını tamamlayan başarılı katılımcılara

TA Kişisel Gelişim Ödülü ( Transactional Analysis Personal Develoment Award) sertifikası verilecektir.

  Ego Durumları Drama üçgeni / KazananPiramit İndirgemeler / Başarı Basamakları
  Etkileşimler Psikolojik Oyunlar Senaryolarımız
  Temas İletileri Zamanı yapılandırma Çalışma Stilleri ve Sürücüler
  Dünyaya açılan pencere / Yaşam pozisyonları Duygularımız Anlaşma yöntemleri