Satış ve Satış Sonrası Süreç Eğitimleri

Çeşitli sektörlerde satış ve satışsonrası süreçlerde müşteri kabulünden müşterinin uğurlanmasına kadar geçen süreci, ve markanın standartlarının eğitimini vermek. Süreçlerin ve standartların çalışanlar tarafından içselleştirilmesini sağlamak, eğitim yoluyla ve uygulamaya yönelik atölye çalışmaları ile destek vermek.

Potansiyel Müşteri Yaratma ve Takip

Potansiyel Müşteri Yaratma ve Takip, Filo ve Özel Müşterilerin Yönetimi, Otomotivde Büyük Müşterilerin Yönetimi konularında eğitim vermek.

Müşteri İlişkileri Eğitimi

Satış sonrasında müşteriyle yüzyüze gelen ekiplere müşteri odaklı yaklaşım eğitimleriyle davranış, duygu, düşünce ve bakış açılarını müşteri odaklı kılmaktır.Memnuniyet yaratmanın temelinin, müşteriya karşı tutumun bütünlük içinde olması herbir davranışın sorumluluğunun işlendiği bir eğitim programıdır.

İletişim ve Takım Çalışması

Bireylerin daha etkili kişisel hedefler ve iş hedefleri belirlemesine, daha etkili ve
proaktif bir iletişim kurmasına ve iş yerindeki takım çalışmasına da etkin bir katkı sunmasını sağlayacak yöntemlerin verildiği eğitim programıdır.

Takım Çalışması ve Liderlik

Başarılı takımların özellikleri ve Liderlik kuramlarıyla birlikte liderlik becerilerinin anlatıldığı eğitimde yöneticilerinizin en temel liderlik yetkinliklerini artırmalarına yönelik bir eğitim programıdır..

İşe Alma ve Performans Yönetimi

Orta kademe yöneticilerin işe alma ve performans yönetimi uygulamaları hakkında fikir sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Satış ve Servis personeline yönelik ana İK başlıklarında uygulamalı çalışma ortamı bulabilecekleri bir eğitim programıdır.