Şub 4

Transaksiyonel Analiz ile Koçluk

Etiketler:  

TA İLE KOÇLUK
Bir Transaksiyone Analiz (TA) Danışmanı olarak, İK yöneticileriyle konuştuğumda, yönetici şirkette TA’nın bilinmediğini veya kullanılmadığını söylese de, kazan-kazandır, yetişkin dili, ebeveyn egosu, içindeki çocuk, çalışma stilleri, oynanan psikolojik oyunlar veya güç oyunlarından, bahsederken aslında TA’ nın kazandırdığı birçok kavramın iş hayatına girdiğini görüyorum.

Koçlukta kullanılan birçok tanıdık kavramın TA’dan kaynaklandığını bilmeden gündelik hayatımıza ve konuşmalarımıza girdiğini görürüz. TA kavramları, koçlukta, koç ve danışanı arasındaki ilişkinin analizine yardım ettiği gibi, danışanların kendi iç süreçlerini anlamlandırmalarına da yardımcı olur.

Eric Berne tarafından temelleri 1950’lerde atılan Transaksionel Analiz bir kişilik teorisidir. Transaksiyonel Analiz (TA) tüm dünyada kabul görmüş bir sosyal psikoloji alanı olup Eğitim-Psikoloji –Örgüt alanlarında son derece kabul gören ve konu uzmanlarının (eğitmen, danışman, yönetici) ilişki yönetiminde hızlı sonuç aldıkları bir kuramdır. Transaksiyonel Analiz (TA) insanların düşünce, duygu ve davranışları hakkında anlaşılması kolay bir sosyal psikoloji teorisidir. İnsan kişiliğini, ilişkileri ve iletişimi anlamak için kullanışlı bir model olan TA, kişisel ve profesyonel gelişim ve değişim için sistematik bir çerçeve sunar.

Zamanın en çok satan kitapları arasına giren Games People Play kitabının yazarı Dr Eric Berne tarafından kurulan TA teorisi, bazı felsefi varsayımlara dayanır. Bunlar insan, yaşam ve değişim hedefi üzerine bazı önermelerdir. TA’nın dayandığı felsefi varsayımlar:

o İnsanlar iyi olarak doğar.

o Herkesin düşünme yeteneği vardır.

o İnsanlar çocuklukta kendi kaderleri hakkında kararlar alırlar; bu kararlar değişebilir.

TA Hakkındaki mitler:

TA’nın modası geçmiş bir hippi akımı olması:

TA 1960ların California’sından çıkmış bir kuramdır, zamanında çok ses getirmiş ve süregelen yıllarda birçok kuramcı tarafından geliştirilmiş, ABD, Avrupa ve diğer kıtalarda ve ülkelerde profesyonel örgütleri olan bir kuramdır.

TA’nın bir terapi kuramıdır:

TA bir terapi kuramı olmakla birlikte, insanın iç süreçlerini anlamamıza yardımcı olacak kavramlar sunar, bu da her bağlamdaki insan ilişkilerini, davranışların arkasındaki psikolojik süreçleri anlamamıza yardımcı olur.

TA’nın basit bir kuram olması

Ego durumları TA’nın en yaygın kullanılan kavramlarından biridir, ve TA’nın sadece bu kavramla tanınıyor olması, kuramın esas eğitimleri yerine popüler kitaplardan öğrenilmesine bağlıdır.

Koçlukta TA

TA sayesinde Koç hem kendisinin hem de danışanının iletişim biçimlerini, çalışma ve yönetim stillerini tanıyabilir. Transaksiyonel Analiz her seviyede yönetici ve çalışana performanslarını olumsuz etkileyecek davranışları durdurmalarını sağlayacak önemli anahtarlar sunar. Liderlik biçimlerinin algılanmasına ve kişinin kendi stilini geliştirmesine yardımcı olur.

Transaksiyonel Analiz sayesinde iş yaşamında oynanan güç oyunları kolaylıkla farkedebilir ve durdurabilir. Daha huzurlu, sağlıklı bir iletişime dayanan işbirlikleri kurulabilir.

TA sayesinde bir Koç, danışanının motivasyon unsurlarının farkına varır ve bireyin içsel motivasyonunu geliştirmesine yardımcı olur.. Özellikle profesyonellerin bu analiz metoduyla neden bazı durumlarda zorlandıkları kolaylıkla keşfedilir . Birey, iş yaşamında yaşadığı olumsuzluklarla daha kolay nasıl başa çıkabileceğini öğrenir. TA kavramları bir sonraki, kendisi için zorlayıcı olan durumlara daha güçlü girmesini sağlar. Kişinin kendi içsel engellerini görmesine ışık tutar ve kişiye daha güçlü, daha özerk ve daha başarılı olabileceği yeni kararlar almalarını sağlar.

TA kavramlarıyla çalışan bir Koç, danışanının ilişki örüntülerini ego durumlarını kullanarak, kişinin çevresiyle kurduğu ilişkilerdeki temas iletilerinin kalitesi ve yoğunluğunu tespit ederek belirleyebilir. Danışanının yaşadığı olumsuz durumların analizini, bireyin favori psikolojik oyununu belirleyip, durdurma yöntemlerini çalışabilir. Koç, performans gelişimi için danışanın gözardı ettiği durumları, seçeneklerini, bilgi ve becerilerini harekete geçirecek araçların yardımıyla yeni kararlar almasına yardımcı olabilir. Bireyin kariyer seçimiyle, kişiliğini oluşturan çocukluk kararları arasındaki bağı keşfedip, bugünün koşullarında kendi belirleyeceği stratejileri geçmişin etkisiyle değil de bugünkü ihtiyaçlarını gözönünde bulundurarak belirlemesini sağlar.

Umarım bu yazdıklarım TA konusunda içinizdeki çocuğun merakını cezbetmiş, verdiğim bilgilerle içinizdeki ebeveyn egosunu tatmin etmiş, ve Transaksiyonel Analizi öğrenme konusunda içinizdeki yetişkin egosunu harekete geçirmiştir.

İçtenliği yakaladığınız, tüm doğallığınızla seçimlerinizi yapabildiğiniz, kendinizi özgür ve özerk hissettiğiniz bir hafta geçirmenizi dilerim.

Hay,Julie (2006) What coaches can learn from TA Cooching at Work L:5 35-39 makalesinden yararlanılmıştır.

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yapın

reset all fields