Mart 29

BENİM PANDEMİ HİKAYEM

BENİM PANDEMİ HİKAYEMTR

DÜNYADAKİ TÜM ÇOCUKLAR, AİLELER, BAKIM VERENLER VE UZMANLAR İÇİN
YAPILANDIRILMIŞ ÇALIŞMA KİTABI
Bu yalın ve anlaşılır rehber; ruh sağlığı çalışmaları, yaratıcı ve dışavurumcu etkinlikler, öğrenme faaliyetleri ve baş
etme çalışmalarını desteklemek amacı ile hazırlanmıştır. Kötü anılar ile korkuların aşılmasında; çocuklar, ergenler,
aileler, ebeveynler, bakım verenler, öğretmenler ve uzmanlara yardımcı olması için kullanılacaktır.

v>

Çocuk Ruh Sağlığı için Yapılandırılmış Etkinlik Kitabı”

The Children’s Psychological Health Center, Inc.

2105 Divisadero Street,

San Francisco, CA 94115 (415)292-7119

www.childrenspsychologicalhealthcenter.org

Ülkeler, okullar, ruh sağlığı, eğitim ve yardım kuruluşlarına lisans ile sağlanan toplu çoğaltma, çeviri, değiştirme ve

dağıtıma uygundur.

Çizimler: Anne Kuniyuki Oklan, R.N.,

My Pandemic Story ninth edition © 12.03.2020

Gilbert Kliman, M.D., Edward Oklan, M.D., Harriet Wolfe, M.D.The Children’s Psychological Health Center

American Psychoanalytic Alliance, Elise Snyder, M.D., You Chen, M.D., Ping Hu, Maranda Sze, Ph.D.,Xijie Yang, Ph.D.

 

 

Ekim 24

Transaksiyonel Analiz’le Güç ve Liderlik

power

Güç bazen örgütlerde/kurumlarda liderliğin üstlenilmesinde ilgili bir değişken olarak göz ardı edilir. “Liderlik ve güç kavramları, yönetim fikrinin gelişimi boyunca ilgi uyandırmış, tartışma yaratmış ve bazen de kafa karışıklığına neden olmuştur.” 1 (Hersey, Blanchard ve Natemeyer, 1979).
Bu yazımda güç ve liderlik arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkinin
örgütlerin/kurumların ortamı ve etkinliği konusunda ne söylediğini açıklığa kavuşturmaya ve analiz etmeye çalışacağım.
Transaksiyonel Analiz (TA), farklı güç türlerini ve liderlik tarzlarının sonuçlarını anlamamızda bize sağduyulu bir bakış açısı sağlar.
Güç
Birçok çalışmada güç, diğer insanların, bireylerin ya da grupların eylemleri etkileme becerisi olarak tanımlanır. “Liderin etkileme potansiyeli” olarak (Hersey ve diğerleri, 1979) olarak anlaşılır, bir liderin bireylerle ya da gruplarla etkileşim halindeyken belirli sonuçlar elde etmesini sağlayan bir kaynak olarak tanımlanır.
Liderlik
Liderlik kavramı daha az tartışma uyandırır ancak anlamına ilişkin pek de fikir
birliğine varılamamıştır. Tannenbaum’a göre (1962) liderlik, “bir durumda uygulanan ve belirli bir hedefe ya da hedeflere ulaşılması amacıyla iletişim süreci ile yönlendirilen kişilerarası etkidir ve liderlik her zaman liderin, destekçinin ya da destekçilerin davranışını etkileme girişimlerini içerir.” der.
Burada amacım güç ve liderlik arasındaki ilişkiyi incelemek olduğu için,
liderliği diğer insanların eylemlerini etkileme sürecinde gücün kullanılma şekli olarak tanımlıyorum. Liderlik, gücün bir kişi ve/veya bir grup ya da örgüt üyesi olarak hareket eden etkileyen tarafından uygulanma şeklidir. Liderlik bir mevcudiyet değildir ancak diğer kişilerle ilgi kurma şeklidir. Liderliği güç kullanımı açısından tanımlamak aynı olgunun farklı özellikleri olan iki kavram arasındaki yakın ilişkiyi açıklar.
Şimdi gelelim güç türlerine
Ne gruplar ne de örgütler tek başlarına gücü uygular. Bu yalnızca bireysel ya da
örgütsel roller aracılığıyla diğer insanlarla etkileşim içinde olan bireyler tarafından yapılır.
Örgütleri davranış sistemleri olarak tanımlarsak, gücün işlevi sistemin işleyişini devam ettirmektir. Güç, girdileri çıktılara dönüştüren enerjidir. Liderlik enerjiyi
sonuçlara doğru kanalize etme sürecidir. Sonuçlar görev, hedefler ve girdiler karşısında örgütlerin etkinliğinin ölçülme şeklidir.
Enerji açısından, güç, bireylerin belirli bir yönde etki yaratmaları için mümkün olan
enerji miktarıyken; liderliği, sonuçlara ulaşma sürecinde bu enerjinin kullanılma biçimi olarak tanımlayabiliriz.
Şimdi belirgin ya da gizli gücün bireyler tarafından nasıl ifade
edildiğine bir bakalım.
Transaksiyonel Analiz kuramcılarının belirlediği altı çeşit güçten bahsedebiliriz:
Zorlayıcı ya da Baskıcı güç: zorlayıcı eylemler alıcısına karşı yapılan cezalandırıcı
eylemlerden korku duyulmasına dayanır. Bu tür bir güç etki eylemlerinin kabul edilmesini ve bireylerin veya grupların bunlara uygun hareket etmesini sağlamak için uygulanır.
Pozisyondan kaynaklanan güç: bir kişinin bir örgütsel yapıdaki ve işindeki konumuyla ilişkilidir. Kuramsal olarak, örgütsel yapılar, eşit hiyerarşik konumlarda bütün insanlara eşit güç verir. Bu tür bir güç çalışanların kişisel özelliklerinden bağımsız olarak işine ya da durumuna uyar. Pozisyon gücü aynı zamanda kurumsal, yasal, geleneksel ve meşru güç olarak da bilinir.
Ödüllendirici güç: doğrudan ya da dolaylı, maddi ya da psikolojik telafilerin, teşvikleri buna örnek verebiliriz (para, konum, görünürlük, başarılar, vb.)
Destek gücü: akranların, üstlerin, astların ve diğerlerinin (örgüt içinde ve dışında) örgütteki çabalarının gelişimini teşvik etme becerisine dayanır.
Bilgi gücü: işe ve de örgüte ilişkin becerilerle, deneyimle, bilgiyle, uygulamayla ve
uzmanlıkla alakalıdır.
Kişilerarası Yetkinlik: iletişim becerilerine, empatiye, güvenilirliğe, ilgili olmaya,
saygıya, güvene ve yakınlık kurma kapasitesine dayanır. Çoğunlukla resmi ve hiyerarşik olmayan ilişki ağını içerir.
Zorlayıcı ve baskıcı güç, Pozisyon gücü ve Ödüllendirici güç, örgütsel olarak oluşturulmuş güç türleridir. Örgütsel yapının bir parçası olarak kullanılabilirler. Destek, bilgi ve kişilerarası yetkinlik güçleri, bireyin kişisel olarak oluşturduğu güç türleri olduğu için herhangi bir durumda kullanılabilir.
Güçsüz olduklarına inanan bazı bireyler yalnızca örgütsel güç kullanır. Diğerleri
kişisel gücü daha sık kullanır.
Kullanılan güç türüne göre liderlik tarzları farklılaşır, bunu da başka bir yazıda konu etmeye niyetle bu yazıyı bitirmeden önce bir farkındalık sorusuyla sizi başbaşa bırakayım : Çalıştığınız kurumda sıklıkla hangi güçler kullanılıyor, sizin kendinizin çalışma yaşamınızda ağırlıklı olarak kullandığınız güçler neler?

Eylül 9

Transaksiyonel Analiz’i Uzaktan Öğrenebilirsiniz

webinar1

Transaksiyonel Analiz’i uzaktan öğrenebilirsiniz.
TA Gelişim Grubu webinarlarımıza katılabilirsiniz.
İçerik olarak İstanbul’da 2 günde yaptığımız çalışmaların aynısı olacak. Tek farkı, bilgisayar başında görüntülü bir grup çalışmasıyla bunu gerçekleştireceğiz. Ancak uzun saatler bilgisayar başında çalışmamız odaklanma ve konfor açısından çok uygun olmayacağı için, 12 saatlik bu çalışmayı 3 saat x 4 günde tamamlamayı planlıyorum.

Transaksiyonel Analiz Gelişim Grubu çalışmalarına katılarak bu analiz metodunu öğrenebilir, kendinizin ve çevrenizdekilerin iletişim biçimlerini, çalışma stillerini tanıyabilirsiniz. Daha huzurlu, sağlıklı bir iletişime dayanan işbirlikleri kurabilirsiniz. Yaşamınızdaki psikolojik oyunlarını kolaylıkla farkedebilir, ve durdurabilrsiniz. Kendinizin ve çevrenizdekilerin motivasyon unsurlarının farkına varabilir ve etkili ilişkiler kurabilirsiniz.

Transaksiyonel Analiz Gelişim Grubunda amacımız, katılımcıların TA kavramlarını öğrenerek, kişisel etkinliklerini artırmaları, etkileşimde bulundukları kişilerle ilişki ve işbirliklerini geliştirmeleri ve böylelikle olumlu, özerk ve doygun bir yaşama sahip olmalarını kolaylaştırmaktır.
Çalışmanın sonunda katılımcıların TA kavramlarını içselleştirmeleri ve ustaca kullanmaları beklenmektedir.
Böylelikle psikolojik danışman, eğitimci, koç, mentor veya yönetici olarak kişisel etkinliklerinin artması ve çevreleriyle güvene dayalı, verimli çalışma ortamı yaratmaları TA kavramlarını, kendileri için kullanmaları çevreleriyle mutlu, doygun bir ilişki ortamı yaratılmasında yaratıcı ve pratik bilgiler kazanmaları hedeflenmektedir.

Transaksiyonel Analiz Gelişim Grubuna katılacak kişilere aşağıdaki TA kavramları çalışılacaktır.
TA Felsefesi/ Ego Durumları/ Temas iletileri/ Yaşam Pozisyonları/ Zamanı yapılandırma/ Psikolojik Oyunlar/ Çalışma stilleri/ Yaşam senaryoları
Bu kavramları öğrendiklerinde kendileri ve çevrelerinyle ilgili analizler yapmaya kolaylıkla başlayabilecekler. Bu kavramları kullanarak yapacakları analizleri ve eğitimcinin vereceği soru yönergelerinin yardımıyla Kendi TA dosyalarını/ portföylerini hazırlamaları istenmektedir.

İngiltere’de bulunan International Centre for Developmental Transactional Analysis tarafından atanan konu uzmanı tarafından incelenip değerlendirilecek ve eğitimlerin sonunda portföylerini /dosyalarını tamamlayan başarılı katılımcılara TA Kişisel Gelişim Ödülü ( Transactional Analysis Personal Develoment Award) sertifikası verilecektir. Portföy çalışması ayrıca ücretlendirilmektedir.

Webinar için bilgisayarınıza https://zoom.us/ programını ücretsiz yüklemelisiniz. Daha sonra her oturum için size ayrı bir link gönderilecektir.

Çalışma Takvimi şu şekilde planlanmaktadır.
24 Eylül 19:00-22:00
1 Ekim 19:00-22:00
8 Ekim 19:00-22:00
15 Ekim 19:00-22:00

Kayıt : Kontenjan kısıtlı olduğundan (0555 266 63 33) numaralı telefonlardan arayarak ön kayıt yaptırmanızı önemle rica ederiz.
Eğitimci: Soley Sezgin Akten, Psikolojik Danışman

Başvuru Tel : 0555 2666333
e-posta: soley@physised.com

Mart 2

Öfke Üzerine…

öfkeyle aranız

Öfke önlenebilir mi; etkisi nasıl azaltılabilir, hiç düşündünüz mü neden herkesi deli eden durumlar farklıdır, siz nelere kızıyorsunuz? Neden acaba başkalarının hiç oralı olmadığı olay ya da durumlar sizi çıldırtacak gibi oluyor?

Herkesin geçmişinde yaşadığı örseleyici olaylardan kaynaklanan bu öfke krizlerinin cevabı sizde aslında. Bazen öfke duygularımız yaşamımızdaki gerçek ve kaçınılmaz sorunlardan kaynaklanıyor olabilir. Kızgınlık duyguları böyle zamanlarda bu zorluklar karşısında yaşanan doğal ve sağlıklı duygulardır. Böyle durumlardaki en yararlı tutum; önce durumu değiştirip değiştiremeyeceğimizi araştırmak. Değiştirebileceğimiz bir şey ise çözüm yolları araştırılabilir. Değiştirilemeyecek bir durumda, çözüm için uğraşmak yerine, yapılacak en iyi şey sorunla yüzleşmektir.

Elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın ama yanıtları hemen bulamıyor, sonuca hemen ulaşamıyorsanız, kendinizi cezalandırmayın.

Öfkelendiğimizde düşüncelerimizi küfrederek, bağırıp çağırarak ifade etme eğilimine gireriz. Kızgın olduğumuz zaman genellikle, olayları istemeden abartılı ve çarpıtılmış olarak algılarız. Bu tür düşünce biçimlerinizi fark edin ve yerine daha mantıklı olanları yerleştirin.

Örneğin kendi kendinize, “Eyvah, her şey mahvoldu!” gibi şeyler söylemek yerine, “Dünyanın sonu değil ve buna şimdi öfkeleniyor olmam bu olayı olmamış hale getirmeyecek.” diyebilirsiniz. Her iki düşünceyi de zihninizden geçirerek deneyin. Öfkenizin hangi düşünceyle arttığını ya da azaldığını görün.

Bazen düşünmeden yargılama ve bu yargıları yönünde davranmaya başlarız. Bu yargılar da bazen çok gerçek dışı olabilir.. Eğer çok şiddetli bir tartışma içine girdiyseniz, ilk yapacağınız şey; Yavaşlayıp gösterdiğiniz tepkileri gözlemek olmalıdır. Aklınıza gelen ilk şeyi söylemeyin, yavaşlayın ve asıl söylemek istediğinizi düşünün. Aynı anda karşınızdakinin de söylediklerini duymaya ve anlamaya çalışın. Hemen cevap vermeyin.

Öfkenizin altında ne yattığını da anlamaya çalışın. İnsanın eleştirildiği zaman savunmaya geçmesi doğaldır, ama siz de saldırıya geçip savaşmayın. Onun yerine söylenenlerin altında yatanı bulmaya, asıl söylenmek isteneni dinlemeye çalışın. Ya da belki o ortamdan biraz uzaklaşıp rahatlamak isteyebilirsiniz. Ama kendinizin ya da karşınızdakinin öfkesinin kontrolden çıkmasına izin vermeyin. Sakinliğinizi korumanız, durumun raydan çıkıp bir felakete dönüşmesini engelleyecektir.

Öfkenizin taşmasını önlemek için derin derin nefes alın, sakinleştirici durum ve manzaraları zihnimizde hayal ederek canlandırmaya çalışın. Bu sakinleşmemize yardımcı olur. Deneyebileceğiniz bazı basit yöntemler:

-Karnınızı dolduracak şekilde derin nefesler alın; göğsünüzün üst kısmıyla nefes almanız sizi rahatlatmaz. Nefes alıp verdiğinizde göğsünüz değil, karnınız şişmelidir.

-Derin nefeslerinizi alırken, kendi kendinize tekrar tekrar “Gevşe!” ya da “Sakin ol!” diyerek telkinde bulunun.

-Hayal ederek sizi gevşetecek bir yer ya da ortamı düşünün ve gözünüzün önüne getirmeye çalışın.

-Geçmişte çok sakin olduğunuz bir yeri hatırlayın.

Bu teknikleri her gün uygularsanız, daha sonra karşılaşacağınız gergin ortamlarda otomatik olarak uygulayabilirsiniz.

Eğer öfkenizin, kontrolünüz dışına çıktığını düşünüyorsanız, ev ve iş hayatınızın önemli boyutları bu duygudan etkileniyorsa, psikolojik destek alabilirsiniz.

Unutmayın, öfkeyi yok edemezsiniz, tüm çabalarınıza rağmen sizi öfkelendirecek olaylar olacaktır. Yaşam her zaman için engellerle, acılarla, kayıplarla ve diğer insanların onlardan beklemediğiniz davranışlarıyla dolu olacaktır.

Bunu değiştiremezsiniz. Ama bu olayların sizi etkileme biçimini değiştirebilirsiniz. Kızgınlık ve öfke tepkilerinizi kontrol ederek, uzun vadede onların sizi daha mutsuz kılmasını önleyebilirsiniz.

OLDER OLDER 1 2 7 8